Vandaag:

 

Samen spelen, samen leren, samen opgroeien

 

 

Onderwijs geven gaat op onze school verder dan het aanleren van vaardigheden
als taal, lezen en rekenen.
Sfeer, geborgenheid en veiligheid vormen het fundament van onze school.